Wikipedia'nın bazı konularda ihtiyacı giderememesinden dolayı kurulmuş bilgi sitesidir. Amaç; Türk Halkının bilgi gereksinimi karşılamak ve genel kültür seviyesini artırmaktır. Sitemizden alıntı yapmak için konunun adresi belirtilmesi şarttır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
14 Ekim 2011 Cuma

Adsorpsiyon Nedir?

ADSORPSİYON, akışkan moleküllerinin ka¬tı bir yüzeye adhezyonu (yapışması). Bu yapışmanın derecesi yüzölçümüne bağ¬lıdır; odun kömürü gibi içinde çok büyük gözenekler bulunan maddeler adsorpsiyona özellikle elverişlidir. Gaz ya da sıvı akışkanı bağlayan kuvvetler kimyasal ya da fiziksel olabilir. Kimyasal adsorpsiyon türseldjr ve karışımların ayrılmasında kulla¬nılır [bkz. Kromatografi). Adsorpsiyon gaz maskesinde, sıvıların saflaştırılmasında ve renklerinin giderilmesinde kullanılır {bkz. Absorpsiyon).
13 Ekim 2011 Perşembe

Edgar Douglas Adrian Kimdir?

ADRİAN, Edgar Douglas (1889-1977), Charles Sherrington'la birlikte 1932 Nobel fizyoloji ödülünü paylaşan ingiliz fizyologu. Her iki bilim adamı, sinir sistemi neuronlannın fonksiyonlarım ortaya çıkaran araştırma¬larıyla bu ödülü almışlardı.

Adrenalin Nedir?

ADRENALİN (Epinefrin)
Miktarı daha az olan Noradrenalinle birlikte böbreküstü bezi tarafından salgılan hormon. Sempatik sinir sisteminin sinir uçları da her iki hormonu salgılar; ancak buralarda noradrenalin miktarı daha fazladır. Her iki hormonda kimyasal yapıları ve sahip oldukları etkiler bakımından birbirine benzer. Bu hormonlar stress karşısında kan basıncının yükselmesine , küçük kan damarlarının büzülmesine, kalp atım sayısının artmasına, metabolizmanın hızlanmasına, kandaki glikoz ve yağ asiti düzeylerinin yükselmesine neden olurlar. Adrenalin, kalbi uyaran bir madde olarak ve bazen de akut alerji durumlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Konu ile ilgili adrenalin patlaması merak ediliyor.

Adonis Nedir?

ADONİS 
Çapı yaklaşık bir mil kadar olan ve son derecede ince elips biçimli bir yörüngesi bulunan astereoid. Bunun günberi noktası Venüs'ün yörüngesinin içinde günöte noktası ise Mars yörünesinin ardındadır. 1936 yılında keşfedilmiştir.

Bir de adonis kası var.
Erkeklerde bulunan en cekiçi ve zor yapılan kas olan adonis kası nasıl yapılır diye çok merak ediliyor.
Bu kası yapmak için en uygun cevabı spor hocalarından öğrenebilirsin.

Adli Tıp Nedir?

ADLİ TIP
Ölüm, hastalık ve yaralanma gibi olayların yasak yönleriyle uğraşan tıp dalı. Cinayet kuşkusu olan durumların incelenmesi adli tıp uzmanlarının işidir. Bu uzmanlardan ölümün nedeni, yaklaşık zamanı hakkında gerçeğe yakın tahminlerde bulunmaları gerekir. Zehirlenme, Travma olup olmadıklarının belrlenmesi ve muhtemel cinayet aletleriyle ilgili analizlerde bulunmaları, çürümüş ve kokuşmuş cesetleri tanımaları istenebilir.
12 Ekim 2011 Çarşamba

Alfred ADLER Kimdir?

ADLER Alfred (1870-1937) Biyografi
 Freuddan ayrılarak kendi psikoanalitik ekolü bireysel psikolojiyi kuran Avusturyalı psikiyatrist. Bu ekolde temel güdü olarak saldırı kabul edilemektedir. Adler, kişinin topluma olan uyuşmazlığında aşağılık duygusunun önemini vurgulamıştır.

Wikipedia ve ekşisözlükte merak edilen bu kişi hakkında farklı bilgiler sunmaya çalıştık.
Bu kişinin sözleri, kitapları, aşağılık kompleksi, insanı tanıma sanatı, bireysel psikolojisi, kişilik kuramı merak edilmiş.

Adiyabatik İşlem Nedir?

ADİYABATİK İŞLEM  
Termodinamikte bir sistemde çevreye ısı verilmeden ya da çevreden ısı alınmadan olan değişme. Havanın atmosferdeki düşey hareketleri, buna iyi bir örnektir. Hava yükseldikçe genişler ve soğur, alçaldıkça da hacimce küçülür ve ısınır. Pistonlu makinelerde ya da ses dalgalarında olduğu giibi bir gaz hızla sıkıştırıldığında ısı meydana gelmesi de hemen adiyabatik bir olaydır.

Adenoidlerin Hipertrofisi

ADENOİDLER
Boğazın arka bölümünde yer alan ve burundaki lenf akımını boşaltan doku. Normalde, yaşamın ilk beş yılı boyuncaen büyük boyutlarında  bulunan bu doku, erişkinde Atrofi'ye uğrar. Yinelen burun enfeksiyonları sonucu bu dokunun aşırı büyümesi, hastanın ağızdan soluk alıp vermesine, ortakulak rahatsızlıklarına, sinüzit ve göğüs enfeksiyonlarına yol açabililir. Bu çeşitli rahatsızlık çok belirginse ya da uzun süreden beri devam ediyorsa, adenoidlerin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.
 
© Copyright 2011-2012 Hakkında Kısa Bilgiler, İle İlgili Bilgiler All Rights Reserved.