Wikipedia'nın bazı konularda ihtiyacı giderememesinden dolayı kurulmuş bilgi sitesidir. Amaç; Türk Halkının bilgi gereksinimi karşılamak ve genel kültür seviyesini artırmaktır. Sitemizden alıntı yapmak için konunun adresi belirtilmesi şarttır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Açı Nedir Tanımı?

24 Eylül 2011 Cumartesi

 AÇI  Düzlem geometride birbirini kesen iki doğru arasında kalan açıklık. Doğruların keşiştiği noktaya açının köşesi, doğrulara ise açının kenarları denir.

 Açının kenarları birim yarıçaplı bir dairenin iki yarıçapı olabilir. Bu durumda açının büyüklüğü, kenarlarının çember üzerinde keştiği yay parçası ile ölçülür Çemberin çevresş 2 pi r olduğuna göre r=1 için çevre 2 pi olur. Eğer açının kenarları arasında kalan yay, bu çemberin 1/2 pisine yani yarıçapının boyuna eşit olursa, bu açının büyüklüğü 1 radyandır. Buna göre tüm çember çevresi 2 pi radyan olur. Derece: Eğer açının kenarları arasında  kalan çember yayı parçası tüm çevrenin 1/360 na eşit ise bu açı 1 derecedir.

 Kenarları arasında kalan yay çemberin dörtte biri olan açının değeri pi/2 rad ya da 90 derecedir. Bu açık dik açıdır. Bu durumda açının iki kenarı birbirine dik olur. Açının iki kenarı arasındaki parça çember çevresinin yarısına eşit olursa pi rad ya da 180 derece olan bu açı doğru açı adını alır. pi / 2 radyan ya da 90 dan daha küçük açılar dar açı, pi / 2 radyandan büyük ancak pi radyan dan küçük olan açılar geniş açı adını alır. Toplamları pi / 2 rad ya da 90 derece olan iki açıya tümler açı, toplamları pi rad ya da 180 derece olan açılara bütünler açı denir. Açılarla ilgili başka özellikler trigonometri alanına girer.
Açı Ölçen Alet İletki Gönye

 Küresel geometride iki büyük çemberin birbirini kesen yayları arasında bir küresel açı oluşur. Böyle bir açının büyüklüğü çemberin düzlemleri arasındaki  iki düzlemli açıya  düzlem eşittir.

 Katı açıi tepesi küre merkezşnde olan bir koninin kestiği küre yüzeyinde oluşur. Koninin genişliği oranında katı açı büyür. Katı açının büyüklüğü ve değeri koninin küre üzeyinde kestiği alanın, bir küre yarıçapının karesine R kare oranı ile ölçülür. Ölçü birimi steradyandır. Eğer bir koninin tepesinden R uzaklığında bulunan yüzeyin alanı R kare ise koninin çevrelediği katı açı 1 sr (steradyan) olur.

Açı ne ile ölçülür?
Açı ölçen alete iletki (açı ölçer) denir.
Share this article on :

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 
© Copyright 2011-2012 Hakkında Kısa Bilgiler, İle İlgili Bilgiler All Rights Reserved.